“De coaching gaf mij tijd om even stil te staan en na te denken. Ook de feedback was erg fijn. Het ervaren van een andere oplossing was goed. Ik sta weer helderder op mijn pad.
De opstellingen waren het meest waardevol omdat ze rust in mijn hoofd gaven. Ik heb ook veel gehad aan de directe opdrachten en de terugkoppeling. Dat gaf een beetje druk om het ook echt te gaan doen.
Alles waar ik aan wilde werken is aan bod gekomen, was ook goed afgebakend.”